Badania termowizyjne

Termowizja jest nieniszczącą, bezinwazyjną metodą badania przegród budowlanych (ściany, stropy, dachy), instalacji co i cwu, instalacji elektrycznych oraz maszyn i urządzeń polegającą na określeniu pola temperatur badanego elementu na podstawie analizy jego obrazu termicznego (termogramu) wykonanego w podczerwieni za pomocą kamery termowizyjnej.

Zastosowanie:

  • stosunkowo szybkie ustalenie miejsc ucieczki ciepła – mostków termicznych w przegrodach budowlanych,
  • badanie przed i powykonawcze prac dociepleniowych,
  • identyfikację niewidocznych z zewnątrz uszkodzeń lub nieciągłości izolacji cieplnej ściany,
  • identyfikację miejsc zagrożonych zawilgoceniem i zagrzybieniem,
  • ocenę stanu zaizolowania armatury co i cwu,
  • badanie instalacji ogrzewania podłogowego,
  • wykrycie wadliwej pracy grzejników (zapowietrzenie, niewłaściwy dobór lub uszkodzenie zaworu itp.)
  • wykrycie miejsc zagrożonych nieszczelnościami w przewodach kominowych,
  • wykrycie przegrzań instalacji elektrycznych wskazujących na przeciążenie lub niedostateczny styk,
  • ocenę pracy silników elektrycznych oraz innych maszyn poprzez określenie miejsc o podwyższonej temperaturze pracy (np. przegrzewających się łożysk)

Przykłady zastosowań:


Określenie grubości izolacji – termogram nałożony na zdjęcie w świetle widzialnym.

Obniżenie temperatury ściany i sufitu w miejscu niezaizolowanego kanału wentylacyjnego (świadczy o odwróceniu ciągu wentylacji) – termogram nałożony na zdjęcie w świetle widzialnym.

Elewacja budynku – widoczne brak izolacji piętra, nieizolowane nadproże nad drzwiami balkonowymi i drzwi garażowe o zbyt wysokim współczynniku przenikalmości cieplnej.

Niezaizolowane nadproże nad otworem okiennym

Rozkład temperatur dla starego okna drewnianego

Zła izolacja ścian i stropu – widoczne obniżenia temperatury w miejscu spoin i belek stropowych, widoczny mostek termiczny od źle zaizolowanego wieńca.

Uszkodzenia izolacji armatury centralnego ogrzewania – termogram nałożony na zdjęcie w świetle widzialnym.

Przegrzewający się bezpiecznik

Przegrzewający się bezpiecznik – termogram nałożony na zdjęcie w świetle widzialnym.

Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiane są w postaci raportów wykonywanych dla każdego termogramu (lub grupy termogramów). Przykład raportu z badania termowizyjnego

Możliwość komentowania jest wyłączona.