Uprawnienia

Wpis do rejestru Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej osób uprawnionych do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej.

Numer wpisu: 8127

Numer uprawnienia: 989

Ubezpieczenie OC

Możliwość komentowania jest wyłączona.