Cennik

W celu dokładnego przedstawienia kosztów wykonania usługi, proszę o kontakt i przygotowanie podanych niżej informacji:
 • jakie jest przeznaczenie budynku,
 • czy w budynku są lokale użytkowe,
 • czy są ogrzewane piwnica i/lub poddasze,
 • jaka jest powierzchnia ogrzewana budynku,
 • jaki jest rodzaj ogrzewania, wentylacji, chłodzenia budynku,
 • czy jest dostępna dokumentacja techniczna budynku (budowlana, instalacje),
 • gdzie znajduje się budynek,

Świadectwa energetyczne:

Poniższe ceny mają charakter orientacyjny i dotyczą budynków mieszkalnych z nieogrzewaną piwnicą i poddaszem oraz z pełną dokumentacją. Ostateczna wycena usługi uzależniona jest od wielkości budynku, dostępnej dokumentacji, konieczności wykonania dodatkowych prac (inwentaryzacje, obmiary itp.) i ewentualnych kosztów dojazdu.

Lokal mieszkalny stanowiący samodzielną całość techniczno – użytkową (osobna instalacja co i ciepłej wody użytkowej)

150 – 250 zł brutto

Dom jednorodzinny do 350m2

od 300 zł brutto

Dom jednorodzinny pow. 350m2

od 450 zł brutto

Budynki wielorodzinne do 1000m2

do negocjacji

Budynki wielorodzinne pow. 1000m2

do negocjacji

Budynki użyteczności publicznej

do negocjacji

W zakres usługi wchodzą:

 • analiza dokumentacji,
 • wizja lokalna,
 • wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej,

Dokumenty otrzymywane przez zleceniodawcę:

 • dwa egzemplarze świadectwa (wymagane ustawowo),
 • wersja elektroniczna świadectwa – plik PDF (wymagana ustawowo),
 • arkusze obliczeniowe charakterystyki energetycznej w postaci elektronicznej (PDF).

Audyty energetyczne:

Poniższe ceny mają charakter orientacyjny.

Budynki jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze i w zabudowie szeregowej

1 000 – 2000 zł brutto

Budynki wielorodzinne, biurowce i inne budynki użyteczności publicznej o niezbyt skomplikowanym kształcie bryły i kubaturze do 8 000 m3.

2 500 – 4 000 zł brutto

Szkoły, szpitale, duże budynki użyteczności publicznej o skomplikowanym kształcie bryły i obiekty o kubaturze powyżej 8 000 m3.

Budynki wielorodzinne, biurowce i inne budynki użyteczności publicznej o niezbyt skomplikowanym kształcie bryły i kubaturze do 8 000 m3 z kotłownią wbudowaną, której modernizację należy rozpatrzyć w audycie budynku.

od 4 500 zł brutto

Szkoły, szpitale, duże budynki użyteczności publicznej o skomplikowanym kształcie bryły i obiekty o kubaturze powyżej 8 000 m3 z kotłownią wbudowaną, której modernizację należy rozpatrzyć w audycie budynku.

od 5 500 zł brutto

Badania termowizyjne budynków:

Orientacyjne ceny wykonania badania termowizyjnego i wykonania standardowego raportu:

Rodzaj budynku

Cena

Lokal mieszkalny

od 300 zł

Budynek jednorodzinny

od 500 zł

Budynek wielorodzinny

do negocjacji

Budynek użytkowy

do negocjacji

Budynek przemysłowy

do negocjacji

Pozostałe badania termowizyjne:

Badania rurociągów, instalacji i urządzeń elektrycznych, silników spalinowych, maszyn itp.

Ceny są ustalane z zależności od złożoności zadania.

Doradztwo energetyczne:

Ceny negocjowane indywidualnie.

Dojazd:
Na terenie Krakowa dojazd bezpłatny, poza Krakowem – 0,50 zł/km liczone od granicy miasta.

Możliwość komentowania jest wyłączona.